↑ Return to USLUGE

Cijene smještaja

STAMBENI DIO :
JEDNOKREVETNA SOBA SA BALKONOM – JSB 2.084,00 KN
JEDNOKREVETNA SOBA BEZ BALKONA – JBB 1.991,00 KN
DVOKREVETNA SOBA SA BALKONA – DSB 1.900,00 KN
DVOKREVETNA SOBA BEZ BALKONOM – DBB 1.806,00 KN
APARTMAN ZA DVIJE OSOBE – APARTMAN 3.875,00 KN
Dodatne usluge u stambenom dijelu naplaćuju se po posebno propisanom cjeniku:
Dodatak za korištenje usluga odjela pojačane njege – SPP 301,00 kn/mj.
Dodatak za dijetalnu prehranu 7,00 kn/danu
Dodatak za serviranje hraneu sobu 4,00 kn/obrok
ODJEL POJAČANE NJEGE :
 STACIONAR ZA NEPOKRETNE ( DVOKREVETNA  SOBA )  – SNP-DBB 2.264,00 KN
 STACIONAR ZA NEPOKRETNE OSOBE ( TROKREVETNA SOBA) – SNP 2.134,00 KN