OBJAVE

Javna nabava

POZIV na prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave JN-65-19 “Energetska obnova zgrade Doma za starije osobe Bjelovar na adresi Vlahe Paljetka 1 43 000 Bjelovar” Poziv je otvoren do 7. listopada 2019., a detalje možete preuzeti ovdje.   Potrebnu dokumentaciju možete pronaći na slijedećim linkovima: Dokumentacija o nabavi E-1299 E-1299 Doma za starije …

Pogledajte stranicu »

Jednostavna nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga.

Pogledajte stranicu »

Natječaji

N A T J E Č A J za  prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto: PRALJA-GLAČARA Natječaj možete pogledati ovdje. N A T J E Č A J za  prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto: ADMINISTRATOR Natječaj možete pogledati ovdje. Odluka o poništenju NAJTEČAJA Poništava se javni …

Pogledajte stranicu »

Izvješća

Financijske izvještaje zajedno s pripadajućim bilješkama možete pregledati: Financijski izvještaj za 2018. godinu Bilješke uz financijski izvještaj 2018. Financijski izvještaj za 2017. godinu Bilješke uz financijski izvještaj 2017. Financijski izvještaj za 2016. godinu Bilješke uz financijski izvještaj za 2016. godinu Financijski izvještaj za 2015. godinu Bilješke uz financijski izvještaj za 2015. Financijski izvještaj za 2014. godinu …

Pogledajte stranicu »

Pozivi i odluke

POZIVI NA SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 10. sjednica Upravnog vijeća 9. sjednica Upravnog vijeća -telefonska 8. sjednica Upravnog vijeća 7. sjednica Upravnog vijeća 6. sjednica Upravnog vijeća 5. sjednica Upravnog vijeća 4.sjednica Upravnog vijeća 3.sjednica Upravnog vijeća 2.sjednica Upravnog vijeća 1.sjednica Upravnog vijeća 31.sjednica Upravnog vijeća 30.sjednica Upravnog vijeća 29.sjednica Upravnog vijeća     ODLUKE SA SJEDNICA UPRAVNOG …

Pogledajte stranicu »

Pravo na pristup informacijama

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA: Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu  PDF Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu  CSV Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu PDF Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup …

Pogledajte stranicu »