UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 – Verzija 13 od 30.03.2021

Izmjena u odnosu na raniju verziju uputa:

produžava se izuzetak od potrebe testiranja i karantene nakon preboljenja bolesti ili cijepljenja sa tri na šest mjeseci.

Upute možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 – Verzija 13