Return to Pravo na pristup informacijama

Zaštita osobnih podataka

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA – ZAPOSLENICI

Službenikom za zaštitu osobnih podataka za evidenciju o radnicima Doma imenovana je Višnja Mikuš-Krešić, dipl.iur.

Adresa: Vlahe Paljetka 1, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/631-501

E-mail:

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA – KORISNICI

Službenikom za zaštitu osobnih podataka za evidenciju o korisnicima Doma i evidenciju o korisnicima usluga pomoći i njege u kući imenovana je Stanislava Vraneš Šupica.

Adresa: Vlahe Paljetka 1, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/631-687

E-mail: socijalna.sluzba@dom-bjelovar.hr