Return to Stalni smještaj

Zahtjev za stalni smještaj

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SMJEŠTAJ:

  1. ZAHTJEV SA ŽIVOTOPISOM (PRILOG br. 1)
  2. PRESLIKA OSOBNE DOKUMENTACIJE :  RODNOG LISTA, DOMOVNICE, OSOBNE ISKAZNICE, ZADNJEG ODRESKA OD MIROVINE, ZDRAVSTVENE ISKAZNICE I KARTICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
  3. POPUNJENA LIJEČNIČKA POTVRDA OBITELJSKOG LIJEČNIKA ILI PRIJEPIS POVIJESTI BOLESTI ( PRILOG br. 2 )

PRILIKOM SMJEŠTAJA – USELJENJA   POTREBNO JE JOŠ PRILOŽITI :

  1. UVJERENJE O VLASNIŠTVU IZ GRUNTOVNICE
  2. IZJAVU   UZDRŽAVATELJA ( djeca, srodnici, dohranitelji ) ZA PLAĆANJE DOMA OVJERENU KOD JAVNOG BILJEŽNIKA.

NAPOMENA:

Nakon predaje zatjeva za smještaj svaku promjenu zdravstvenog stanja, adrese, broja telefona i slično, potrebno je prijaviti socijalnom radniku i redovno mu se javiti jednom godišnje.

Kako biste preuzeli dokument u .pdf formatu, kliknite ovdje