O DOMU

Javna ustanova socijalne skrbi sada pod nazivom Dom za starije  osobe Bjelovar, na adresi Vlahe Paljetka 1, djeluje od 1988. godine.

Ranije je nosila naziv Dom umirovljenika i boraca u osnivanju, Dom umirovljenika u Bjelovaru, Dom za starije i nemoćne osobe „Bjelovar“, a donošenjem novog Statuta ustanove i usklađivanjem s važećim zakonskim propisima od 15.07.2015. godine nosi naziv Dom za starije osobe Bjelovar.

Skraćenog je naziva Dom Bjelovar.

Ustanova u okviru smještaja pruža usluge stanovanja i prehrane, brige o zdravlju, njege, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja slobodnog vremena i organiziranog prijevoza ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Pored već ranije spomenutih aktivnosti ustanova može:

        –   pružati usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka,

       –   pružati usluge pomoći i njege u kući,

        –   pružati usluge savjetovanja i pomaganja.

Dom Bjelovar posluje u okviru stambenog naselja Petra Krešimira IV  u blizini bolnice i većih trgovačkih centara.

Pristup ustanovi omogućen je s dvije strane.

Dom je sagrađen na parceli veličine 15 200m2, uz uređene i održavane staze za šetnju, površine za odmor i zelene površine.

U neposrednoj blizini ulaza u ustanovu je i parkiralište.

50m2 osigurano je prostora po jednom korisniku.

Ustanova je građena u tehnički međusobno povezane tri diletacije (A,B,i C) koje su četverokatni objekti. Sve su diletacije u ustanovi ( A,B i C ) međusobno  povezane hodnicima, a svaka zasebno dizalom i glavnim stubištem sa podrumom.

Gospodarski sadržaji su smješteni u podrumu objekta. Tu se nalaze kotlovnica, agregat, sklonište,  spremište, garderoba i praonica rublja.

Prizemlje objekta predviđeno je za zajedničke sadržaje namijenjene korisnicima: ulazni prostor s recepcijom i telefonskom centralom,  aperitiv bar, centralna kuhinja s restoranom, dnevni boravak s TV salom, frizersko- brijačko-pedikerski  i foto salon te  ljekarna.

U navedenom prostoru je i stacionar za nepokretne korisnike, ambulanta sa previjalištem  i čekaonicom, domska kapelica i radne prostorije Doma.

Ustanova ima osigurane sve potrebne priključke komunalne infrastrukture ( vodovod, električnu energiju, kanalizaciju, plinsko grijanje – rezervno lož ulje), te telefonski, antenski i radio priključak u sobi svakog korisnika.

Domski restoran predviđen je za istovremeno blagovanje 180 korisnika, a kapacitet kuhinje za pripremanje 1500 obroka dnevno.          

 

Osnovni podaci

NAZIV: DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR ADRESA: VLAHE PALJETKA 1, 43 000 BJELOVAR OIB: 85517262565 MATIČNI BROJ: 003438511 Osnivač: BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA Osoba ovlaštena za zastupanje: JASMINA RADOJČIĆ, mag.psihologije, ravnatelj IBAN: HR24 2340009 1110751453

Organizacijske jedinice

Rad u ustanovi odvija se u za to Statutom predviđene 4 organizacijske cjeline:   odjelu socijalnog rada i radne terapije, odjelu pojačane njege, odjelu računovodstvenih i administrativnih poslova, odjelu nabave i prehrambeno-tehničkih poslova. Odjel nabave i prehrambeno-tehničkih poslova se sastoji od dva odsjeka: odsjeka prehrambenih poslova, odsjeka nabave i tehničkih poslova.

Upravno vijeće

Ustanovom upravlja Upravno vijeće. Sastoji se od 5 članova, od kojih  predstavnike osnivača i korisnika, imenuje osnivač. Člana Upravnog vijeća ispred radnika zaposlenih u Domu imenuje radničko vijeće, a ako ono nije utemeljeno, predstavnika radnika biraju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, sukladno posebnom propisu. Odluka o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu …

Kućni red

Kućni red možete naći na slijedećem linku: KUĆNI RED.

Statut

Statut možete pregledati ovdje.

Pravilnik o prijemu, boravku i otpustu korisnika

Pravilnik o prijemu, boravku i otpustu korisnika možete pogledati ovdje.