Return to O DOMU

Upravno vijeće

Ustanovom upravlja Upravno vijeće. Sastoji se od 5 članova, od kojih  predstavnike osnivača i korisnika, imenuje osnivač.

Člana Upravnog vijeća ispred radnika zaposlenih u Domu imenuje radničko vijeće, a ako ono nije utemeljeno, predstavnika radnika biraju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, sukladno posebnom propisu.

Odluka o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe