Digitalna pristupačnost

radnik.jpg
UPISI U DOM ZA STARIJE

Zahtjev za smještaj u Dom podnosi se pisanim putem, predajom ispunjenih priloženih obrazaca na adresu Doma, Vlahe Paljetka 1, 43000 Bjelovar. Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

Zahtjev za smještaj  (.docx)
Prilog 1. Liječnička potvrda  (.docx)

1. Preslika domovnice

2. Preslika rodnog lista

3. Preslika osobne iskaznice

4. Liječničko uvjerenje (popunjava liječnik)

5. Preslika zdravstvene iskaznice

6. Potvrda o mirovini

7. Dokaz o priznavanju prava iz Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te ostalih propisa