Digitalna pristupačnost

radnik.jpg
CJENIK

  Vrsta smještaja

Cijene koje se primjenjuju od 01.04.2024.


  I. stupanj njege

 

  Apartman 

  650,00 €

  Dvokrevetna soba bez balkona

  520,00 €

  Dvokrevetna soba s balkonom 

  550,00 €

  Jednokrevetna soba bez balkona 

  620,00 €

  Jednokrevetna soba s balkonom 

  650,00 €

  Jednokrevetna soba potkrovlje

  560,00 €


  II. stupanj njege

 

  Apartman 

  720,00 €

  Dvokrevetna soba bez balkona 

  610,00 €

  Dvokrevetna soba s balkonom 

  640,00 €

  Jednokrevetna soba bez balkona 

  710,00 €

  Jednokrevetna soba s balkonom 

  740,00 €

  Jednokrevetna soba potkrovlje

  650,00 €


  III. stupanj njege

 

  Stacionar - dvokrevetna soba bez balkona

  720,00 €


  Dodatne usluge

 

  Dodatak za serviranje hrane u sobu po obroku za korisnike 1. stupnja usluge

  2,00 €

  Dodatak za podjelu lijekova po danu za korisnike 1. stupnja usluge

  2,00 €

  Kupanje korisnika 1. stupnja usluge po danu

  4,00 €

  Prijevoz korisnika 1. stupnja usluge na liječničke i dijagnostičke postupke na
  području Bjelovara, jedan smjer

  7,00 €

  Pratnja korisnika na dijagnostičke preglede za korisnike 1. stupnja usluge

  25,00 €

  Usluga dostave laboratorijskih uzoraka, medicinske dokumentacije i privatnih
  recepata u OB Bjelovar za korisnike 1. stupnja usluge - po broju pruženih usluga

  3,00 €

  Ambulantne usluge za korisnike 1. stupnja usluge - po usluzi

  2,00 €

  Mjesečna nadoplata struje za hladnjak*

  5,00 €

  Mjesečna nadoplata struje za klimu**

  10,00 €

  Mjesečni dodatak akutnog stanja koje traje do mjesec dana - opservacija

  50,00 €


  Usluga organizirane prehrane 

 

  Cijena obroka

  5,00 €  * mjesečna nadoplata struje za hladnjak do daljnjeg se ne naplaćuje

  ** moguće nadoplaćivati samo za vrijeme sezonskog korištenja uređaja


Cijene koji se primjenjuju od 01.04.2024.g.  (.docx)